På denne side er det muligt at finde oplysninger om Mvapers A/S’ behandling af persondata indsamlet på Mvapers A/S’ hjemmesider.

 

1. Fair og transparent behandling

Vi sikrer fair og transparent databehandling

 

2. God databehandlingsskik

Mvapers A/S overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger også kaldet Persondataloven.

 

3. Sikkerhedsforanstaltninger

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

4. Anvendelse af personoplysninger

Mvapers A/S indsamler ikke persondata om brugerne af Mvapers A/S’ hjemmesider, og Mvapers A/S har ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner, medmindre andet er angivet på hjemmesiden eller i denne politik.

Såfremt vi behandler persondata om dig, så:

  • Behandler vi dem på et lovligt grundlag
  • Anvender vi de typer oplysninger om dig og til det formål, som fremgår ved registreringen
  • Anvender vi alene de persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der fremgår ved registreringen
  • Kontrollerer vi, at de persondata vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Vi beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer
  • Sletter vi dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data
  • Videregiver vi ikke dine persondata

Mvapers A/S anvender alene persondata til markedsføring efter indhentning af dit samtykke i overensstemmelse med, hvad der fremgår af hjemmesiden. Markedsføring sker på vegne af Mvapers A/S, koncernforbundne selskaber samt samarbejdspartnere i overensstemmelse med, hvad der fremgår af hjemmesiden. Såfremt persondata behandles på basis af samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

5. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende og tilhørende politikker. I tilfælde af ændringer retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst i en politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.

6. Kontaktperson vedrørende behandling af personoplysninger

Såfremt du har spørgsmål i relation til Mvapers A/S’ behandling af personoplysninger på dette website, er du velkommen til at kontakte:

Mvapers A/S
Hadsundvej 4
9000 Aalborg
Telefon: 25109990
E-mail (webredaktion): cj@mvapers.dk

 

7. Cookies

Om brug af cookies se venligst Mvapers A/S cookiepolitik. Endvidere kan cookies indebære registrering af personhenførbare oplysninger.

 

8. IP-adresse

Mvapers A/S forbeholder sig ret til at indsamle brugerens IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer, som tildeles de netværksenheder, fx en computere, der kommunikerer med hinanden over internettet.

Mvapers A/S anvender brugerens IP-adresse til statistiske formål.

 

9. Indsigt, rettelse, sletning m.m.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata eller øvrige indsigelser, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning m.m. så hurtigt som muligt.