På denne side er det muligt at finde oplysninger om juridiske forhold vedrørende brug af decadentvapours.dk.

1. Rettigheder
2. Ansvar
2.1 Konkurrencer
3. Links
4. Sikkerhed
4.1 Persondatapolitik
4.2 Cookies
5. Pligtmæssige oplysninger
5.1 Brancheorganisationer og godkendelsesordninger

1. Rettigheder

Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører Mvapers A/S (CVR: 38366181) og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er alene tilladt i det omfang ophavsretslovens bestemmelser berettiger hertil, medmindre andet forudgående er aftalt skriftligt med Mvapers A/S.

Ovennævnte materiale må således ikke gøres til genstand for offentliggørelse eller fremvisning uden Mvapers A/S’ forudgående skriftlige tilladelse. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden Mvapers A/S’ forudgående skriftlige tilladelse. Overtrædelse af ovenstående kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Det er ikke tilladt at fjerne meddelelser fra websitet eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Det er dog tilladt for brugere af websitet frit at printe materiale til eget privat ikke-kommercielt brug. Det er også tilladt at linke til artikler på websitet, så længe dette sker på en loyal måde og i overensstemmelse med gældende dansk ret.

2. Ansvar

Brugen af websitet sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på websitet gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Mvapers A/S fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr.

2.1 Konkurrencer

Konkurrencer på Facebook skal ikke forbindes med Facebook, og bliver altid alene afholdt af Decadent Vapours by Mvapers. I forbindelse med konkurrencen bliver der altid oplyst hvad præmien er, løbetiden for konkurrencen, samt betingelser for udlodning af præmien.

Vi overholder altid betingelserne for god konkurrenceskik på Facebook.

3. Links

Dette website indeholder links til andre websites. Hvis disse links benyttes, vær da opmærksom på, at disse ikke er under Mvapers A/S’ kontrol. Mvapers A/S er derfor ikke ansvarlig for indholdet af eller links i disse websites. Bemærk også at disse websites persondatapolitik kan adskille sig fra Mvapers A/S’ persondatapolitik.

Det samme gælder for websites, der er forbundet til dette website via links.

4. Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

4.1 Persondatapolitik

Om behandling af persondata se venligst Mvapers A/S’ persondatapolitik.

4.2 Cookies

Om brug af cookies se venligst Mvapers A/S’ politik om cookies.

5. Pligtmæssige oplysninger

Dette website ejes og drives af:

Mvapers A/S
Hadsundvej 4
9000 Aalborg

Telefon: 2510990
E-mail (webredaktion): cj@mvapers.dk
CVR: 38366181

Se alle Decadent Vapours by Mvapers butikkers adresse

5.1 Brancheorganisationer og godkendelsesordninger

Mvapers A/S er medlem af Brancheforeningen for E-cigaret Forhandlere (BECIG), og alle medarbejdere har deltaget i BECIG’s certificeringskurser.