Et studie fra februar i år bliver i danske medier fejlagtigt fremlagt som, at e-cigaretter øger risikoen for hjertefejl. Læser man studiet igennem, så viser det sig at det ikke er tilfældet. Alligevel lyver Hjerteforeningen i de danske medier.

Vi er efterhånden i Danmark blevet vant til, at e-cigaretter står højt på mediernes dagsorden. Hvor man i England forsker intensivt i e-cigaretter, omtaler dem positivt i medierne, og hvor de engelske sundhedsmyndigheder aktivt anbefaler dem (med fantastiske resultater til følge), så er det noget helt andet i Danmark. Der er i Danmark ingen forskning, og de udenlandske resultater der kommer, bliver aktivt fejlfortolket af ‘eksperter’ uden basal viden om e-cigaretter, bl.a. Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen.

Nyeste skud på stammen over fejlfortolkede forskningsresultater, er en amerikansk undersøgelse (som endnu ikke engang er et fuldt studie), der viser at e-cigaretter skulle øge risikoen for hjertefejl. Specielt dual use (hvor man både ryger og damper) skulle være et problem. Men vent lidt, giver det virkelig mening? Hvad viser undersøgelsen egentlig?

Undersøgelsen er en tværsnitsundersøgelse, hvor man man over 2 år har spurgt 70.000 respondenter om de nogensinde har oplevet hjerteproblemer. Og ja, det er netop der problemet er. Undersøgelsen forsøger ikke at undersøge om hvornår respondenterne har haft hjerteproblemer (f.eks. om det er sket efter de er skiftet til e-cigaretter), men om de nogensinde har haft hjerteproblemer.

Med andre ord, det er ret sandsynligt at rygerne i undersøgelsen oplevede hjerteproblemer, og derefter startede med at bruge e-cigaretter i et forsøg på at stoppe med at ryge. Men i rapporten, bliver dette registreret som om, at e-cigaretterne er årsagen til hjerteproblemerne. Da det sandsynligvis er forløbet for næsten alle tilfælde af registreringer af hjertefejl blandt e-cigaret brugere, viser det allerede der de åbenlyse problemer med studiet. Korrelation er på ingen måde det samme som kausalitet. Det er simpel lærdom – men ikke for Hjerteforeningen og Gunnar Gislason.

Men selv om undersøgelsen er forkert, og grebet helt forkert an – er det så overhovedet fysisk muligt at e-cigaretter skulle kunne øge risikoen for hjertefejl? Nej. De negative hjerte-kar effekter cigaretrøg giver, udvikler sig allerede fra meget små niveauer af påvirkning fra cigaretrøg. Yderligere påvirkning af cigaretrøg giver ikke en markant øget risiko for hjerte-kar sygdomme. At damp fra e-cigaretter derfor skulle øge risikoen for hjerte-kar sygdomme, er derfor slet ikke fysisk muligt.

Hvad der i stedet er muligt, er, at rygere der har oplevet hjerteproblemer, forsøger at stoppe med at ryge. Og i de senere år, har disse rygestop naturligt involveret e-cigaretter.

Uanset hvor meget såkaldte ‘eksperter’ som bl.a. Gunnar Gislason fra Hjerteforeningen forsøger at virke som demagoger i de danske medier, så er de blandt de få tilbageværende dinosaurer. De er stille ved at uddø, for videnskaben har overhalet dem, og viser med alt tydelighed at de tager fejl. Det er på tide at de danske medier begynder at bringe sande historier, og begynder at interviewe rigtige eksperter. Hvis man gjorde det, så ville man opleve en enorm positiv effekt på folkesundheden i Danmark.

 

Links til mere information:

The rest of the story – New study concludes that vaping causes heart attacks

Public Health England – Independent e-cigarette evidence review

Public Health England – E-cigarettes around 95% less harmful than tobacco